Saturday, February 28, 2009

Famous Movie Quote... Translated

"hindi ka nababagay dito!!! dun ka nababagay sa mga taong palara!!! sa mga taong nakahiga sa pera!!!"


-- robin padilla

"witchil kez najojogay ditrax!! donchemas kez najojogay sa mga jutawsterz na sholarey!!! sa mga jutaw na naka jigazterz sa adez!!!"


-- rustom padilla

No comments: