Saturday, November 19, 2011

Ang Panlaban Ng India Sa PLANKING!

Laban Ka?

India's answer to the planking craze! F**k YEAH!