Monday, January 2, 2012

Belated Happy New Year!

San ba makakabili ng creative juice for 2012? Kailangan ko ng 12 bottles, tag iisang litro.

No comments: