Monday, November 16, 2009

OxyGIN and HydroGIN


liquid na naman
Magandang pang cleanse ng baga ang gin kalamansi. Dahil pag inaraw araw mo yan mauubos na baga mo. Wala ng kakapitan ang plema. Di ka na rin uubuhin.

Ang water (H2O) ay binubuo ng dalawang klase ng gin, OxyGin at HydroGin.

In short: Gin-Kalamansi is good for your health... tagay na!

Bisitahin nyo nga pala ang bagong blog ko dito. Madami kayong mapupulot na aral dito.